Change: Analyse & Advies van jouw hulpvraag

Organisatie & Verandering | Cultuur-, Kernwaarden- en DNA vraagstukken | Gap analyse | Competentie- en performance management | Impactanalyse bij organisatieverandering | Sociale innovatie | Transitie architectuur | Turnaround & recovery managementman met vliegtuig met gekleurde uitstoot symbool change en advies

Je weet dat er iets moet veranderen. Want als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je minder dan je kreeg. Je weet echter niet waar je moet beginnen. In deze analyse- en onderzoeksfase maken we het verbeterpotentieel van jouw organisatie concreet inzichtelijk. In relatie tot de ondernemingsdoelstellingen toetsen we de hulpvraag en schetsen we een beeld van het verbeterplan op hoofdlijnen. In een ideale situatie gaat dit gepaard met een 0-meting (een performance-, drijfveren- en talentenanalyse) van het betrokken management en de medewerkers. Door deze 0-meting af te zetten tegen de gewenste doelstellingen, wordt duidelijk welke competenties ontwikkeld moeten worden en of organisatie aanpassingen gewenst zijn.
Dit vertalen we in een kraakhelder plan van aanpak.