Met het door The Transcreation Company ontwikkelde model creëren wij inzicht in een viertal elementen, Change | Act | Grow | Move, die de basis vormen om te komen tot duurzame resultaatverbetering. Met deze methodologie zijn verbeteringen meetbaar en stuurbaar. Zo wordt het verbeterpotentieel van jouw organisatie inzichtelijk, concreet en daarmee cyclisch, zodat je er je organisatie op kan sturen. Verbeteren is immers een continu proces.

TTC model cirkel change, act, grow, move